Lave priser / Rask levering

X 39-plastre, 5 stk

  • 399 kr
På lager

X39 - "stamcelleplasteret", 5 stk

I kroppen finnes et naturlig GHK-Cu-peptid som nedbrytes med alderen. Ved 60 års alderen er dettee peptidet nedbrutt med over 60% og i midten af 70-årene er det stort sett ikke lenger noen stamcelleaktivitet.

Stamcellebehandlinger har nå vært benyttet i mange år, men behandlingender stamceller fra yngre sprøytes inn i eldre, er dyrt, risikabeltog derudover ikke lovligt de fleste steder.

6 fordeler med X39 plaster:

Med X39-plastret aktiveres ovennevnte kobber-peptid fra første dag plasteret brukes. Studier viser mange fordeler og vi gjengir disse som er hentet fra LifeWaves egen hjemmeside:

1. Smertelindring

De fleste opplever en rask bedring av smerte og betennelse i løpet av kort tid etter at plasteret settes på, men avhengig av smertegrad og type kan dette variere .

2. Bedre energi

Kliniske studier utført af LifeWave viser at X39-plasteret forbedrer energinivåer i kroppen i løpet av kort tid.

3. Søvnfordeler

Kliniske studier fra LifeWave viser, at X39 forbedrer søvnkvaliteten ved å endre GABA-nivåer, en viktig neurotransmitt i hjernen. Fordelen er en naturlig forbedring i av søvnkvalitet og - varighet.

4. Forbedret hud og hår

Ved å aktivere kroppens stamceller øker også produksjonen av collagen. Kun etter få ukers bruk av X39 vil mange oppleve en vesentligtlig reduktsjon av linjer og rynker, samt mer spenstig og??

5. Anti-aldring

Det første, kliniske arbejdet utført af Dr. Loren Pickart har vist - at når GHK-Cu styrkes i kroppen - kan vi se, at cellere begynner å oopføre seg som yngre, sunnere celler. I det vesentlige bidrar dette peptidet til å gjenopprette cellene våre til en yngre tilstand og dette er en naturlig følge av at kobberpeptiden styrkes .

6. Raskere restitusjon etter trening

Brukere af X39 rapporterer om betydelige forbedringer i sprtslige prestasjoner og restitusjon etter trening. Dette er ikke overraskende, da en av stamcellenes hovedoppgaver er å reparere skadelige celler.

Mange brugere af X39 rapporterer om, at de bemærker en formindskelse i tilsynekomsten af ar efter flere ugers brug af produktet. 

På LifeWaves hjemmeside ligger det mange kliniske studier, i tillegg til flere oppsiktsvekkende bruker-historier af X39 – flere av de understøttet med bilder